<
>
31/PN
1/WT
2/ŚR
3/CZW
4/PT
5/SOB
6/ND
7/PN
8/WT
9/ŚR
10/CZW
11/PT
12/SOB
13/ND
14/PN
15/WT
16/ŚR
17/CZW
18/PT
19/SOB
20/ND
21/PN
22/WT
23/ŚR
24/CZW
25/PT
26/SOB
27/ND
28/PN
29/WT
30/ŚR
1/CZW
2/PT
3/SOB
4/ND
5/PN
6/WT
7/ŚR
8/CZW
9/PT
10/SOB
11/ND
12/PN
13/WT
14/ŚR
15/CZW
16/PT
17/SOB
18/ND
19/PN
20/WT
21/ŚR
22/CZW
23/PT
24/SOB
25/ND
26/PN
27/WT
28/ŚR
29/CZW
30/PT
31/SOB
1/ND
2/PN
3/WT
4/ŚR
5/CZW
6/PT
7/SOB
8/ND
9/PN
10/WT
11/ŚR
12/CZW
13/PT
14/SOB
15/ND
16/PN
17/WT
18/ŚR
19/CZW
20/PT
21/SOB
22/ND
23/PN
24/WT
25/ŚR
26/CZW
27/PT
28/SOB
29/ND
30/PN
1/WT
2/ŚR
3/CZW
4/PT
5/SOB
6/ND
7/PN
8/WT
9/ŚR
10/CZW
11/PT
12/SOB
13/ND
14/PN
15/WT
16/ŚR
17/CZW
18/PT
19/SOB
20/ND
21/PN
22/WT
23/ŚR
24/CZW
25/PT
26/SOB
27/ND
28/PN
29/WT
30/ŚR
31/CZW
1/PT
2/SOB
3/ND
4/PN
5/WT
6/ŚR
7/CZW
8/PT
9/SOB
10/ND
11/PN
12/WT
13/ŚR
14/CZW
15/PT
16/SOB
17/ND
18/PN
19/WT
20/ŚR
21/CZW
22/PT
23/SOB
24/ND
25/PN
26/WT
27/ŚR
28/CZW
29/PT
30/SOB
31/ND
1/PN
2/WT
3/ŚR
4/CZW
5/PT
6/SOB
7/ND
8/PN
9/WT
10/ŚR
11/CZW
12/PT
13/SOB
14/ND
15/PN
16/WT
17/ŚR
18/CZW
19/PT
20/SOB
21/ND
22/PN
23/WT
24/ŚR
25/CZW
26/PT
27/SOB
28/ND
29/PN
30/WT
X

26.05.2012 / Termin 20:00

Art instalacja PRIME ENGINE - Robert B. Lisek / Gil Kuno / Przemek Sanecki

Więcej na fb >>
26.05.2012 / Termin 20:00 Art instalacja PRIME ENGINE - Robert B. Lisek / Gil Kuno / Przemek Sanecki
          PRIME ENGINE 

Instalacja pracuje z wielkimi liczbami pierwszymi czyli atomami rzeczywistości, z których skonstruowana jest każda liczba (w szczególności z liczbami Mersenna). Obiekt stanowi zwarty monolit z dźwieku, swiatła i metalu (+ piezzo). Fale dźwiekowo-swietle wysokiej częstotliwości i prąd o niskim napięciu, które bezpośrednio działają na system nerwowy homo sapiens przekształcając obiekt w pojazd ('latajace krzesło elektryczne na syriusza').


Robert B. Lisek - artysta, matematyk, akcjoner i kompozytor koncentrujący się na systemach i procesach (obliczeniowych, biologicznych, społecznych); przechodząc przez hacktywizm, sztukę oprogramowania i radykalne interwencje społeczne, jego działalność nie poddaje się kategoryzacji; . Lisek jest pionierem sztuki wykorzystującej metody sztucznej inteligencji i bioinżynierię. W projekcie Spectrum, który jest scenariuszem biotterrorystycznego ataku Warszawy, użył technik biologii molekularnej, badając samoreplikację czyli namnażanie się i rozprzestrzenianie bakterii. Lisek drąży również problemy zabezpieczeń, prywatności i tożsamości w społeczeństwie sieciowym; zbudował NEST - Citizens Intelligence Agency - oprogramowanie do szukania ukrytych powiązań między osobami, grupami, zdarzeniami, obiektami i miejscami. W ostatnich projektach łączy swoje DNA z wirusami i testuje wpływ promieniowania radioaktywnego na organizmy biologiczne. Pracuje także nad wzmocnieniami człowieka poprzez użycie radykalnych transgresywnych metod na przecięciu AGI, bioinżynierii i nanotechnologii [patrz antologia TRANSHUMAN]. Lisek jest także naukowcem specjalizującym się w teorii złożoności, teorii grafów i zbiorów częściowo-uporządkowanych, zastosowaniami w AGI i w superkompilacji. Założyciel Fundamental Research Lab, inicjator i lider grupy Laboratorium oraz Sympozjum Sztuki ACCESS. Autor ponad stu wystaw, koncertów i warsztatów. Jego projekty obejmują między innymi: CAPITAL - WORM Center Rotterdam, SECURE INSECURITY - ISEA, Istambul; MANIFESTO vs. MANIFESTO - CSW Zamek Ujazdowski; NEST - ARCO International Contemporary Art Fair, Madryt; GENGINE - Galeria Narodowa Zachęta, Warszawa; FLOAT- Lower Manhattan Cultural Council, Nowy Jork; WWAI - 2005, Los Angeles; GESPENST - Galeria Leto, Warszawa; Falsecodes - Red Gate Gallery, Pekin; State of Emergency Embassy – Galeria Entropia, Wrocław; FLEXTEXT - Byzantine Museum, Ateny; FXT – ACA Media Festival, Tokio; STACK – ISEA 02, Nagoya.
http://lisek.art.pl/CAPITAL.html
 
Gil Kuno - artysta mieszkający w Tokio i Los Angeles. Przez eksperymentowanie z powszechnymi doświadczeniami codzienności, Gil stara się wyrwać publiczność z paradygmatycznego myślenia. W przewrotny i żartobliwy sposób podkopuje zwyczajowe postrzeganie rzeczywistości. Przesadzona percepcja i odklejona rzeczywistość to główne tematy jego prac. Jego twórczość zdobyła uznanie na Ars Electronica, Japan Media Arts Festival, Canon Digital Creators Contest, International Film Festival Rotterdam, Laforet Sound Museum, World Wide Video Festival, Timothy Leary i in.. Jego najnowsza praca "Six String Sonics, The" zajęła drugą nagrodę publiczności w konkursie "Top 100 Japanese Media Art Works" ogłoszonym przez rząd Japonii, czego rezultatem była wystawa w największym muzeum sztuki współczesnej w Japonii, The National Art Center w Tokio. Gil wystawiał/występował w: Castillo de Rivoli (Włochy), Museums Quartier Wien (Austria), The National Art Center Tokyo (Japonia), The Hammer Museum (L.A.), Torrance Art Museum (L.A.), Fuji Rock Festival (Naeba, Japonia), Laforet Harajuku (Tokio), The Melkweg (Amsterdam), Schouwburg (Rotterdam), The Sprawl (London), Liquid Room (Tokio), Womb (Tokio), Milk (Tokio), New Wight Gallery (L.A.), Code (Shinjuku, Tokio), Core (Roppongi, Tokio), Warp
http://www.unsound.com/SoundArt/soundart.html

Przemek Sanecki - artysta pracujący w różnorodnych mediach - od performance przez wideo po software. Czerpie inspiracje z systemów biologicznych, procesów społecznych i technologii przetwarzania informacji. Jego kompozycje muzyczne łączą nagrania terenowe z klasyczną syntezę granularną oraz gęstymi strukturami czystych tonów.
http://www.youtube.com/watch?v=sGfRdhbpF8A&feature=youtu.be&a

  PRIME ENGINE - Robert B. Lisek / Gil Kuno / Przemek Sanecki

  The installation works with great prime numbers, that is atoms of reality, of which each number is constructed. (in particular the Mersenne numbers). The object constitutes a dense monolith of sound light and metal (+piezzo). High frequency sound waves and low electrical current, directly influencing the nervous system of a homo sapiens, transform the object into a vehicle to other dimensions ("flight t electric chair to the sirius").

  Robert B. Lisek is a mathematician, artist and composer who focuses on systems and processes (computational, biological, social). He is involved in the number of projects focused on radical art strategies, hacktivism and tactical media. Drawing upon conceptual art, software art, critical and meta-media, his work intentionally defies categorization. Lisek is a pioneer of art based on AI and bioinformatics. Lisek is also a composer of contemporary music, author of many projects and scores on the intersection of spectral, stochatistic, concret music, musica futurista and noise. He explores the relationship between bio-molecular technology, code and issues arising from network technologies by combining his DNA code with codes of viruses and recently by testing influence of radioactive materials on biological entities. He is also working on human enhancement: extensions through the use of radical transgressive methods that arise at the intersection of disciplines such as AGI, bioengineering, and nanotechnology. Lisek is also a scientist who conducts a research in the area of foundations of mathematics and computer science. His research interests are theory of partially ordered sets in relation with artificial general intelligence and complexity theory. Lisek is a founder of Institute for Research in Science and Art, Fundamental Research Lab and ACCESS Art Symposium. Author of many exhibitions and concerts, among others: TERROR ENGINES - WORM Center Rotterdam, Secure Insecurity - ISEA Istanbul; Manifesto vs. Manifesto - Ujazdowski Castel of Contemporary Art, Warsaw; NGRU - FILE, Sao Paulo; NEST - ARCO Art Fair, Madrid; Float – DMAC Harvestworks and Lower Manhattan Cultural Council, NYC; WWAI - Siggraph, Los Angeles; Falsecodes - Red Gate Gallery, Beijing; Gengine - National Gallery, Warsaw; Flextex - Byzantine Museum, Athens, FXT– ACA Media Festival, Tokyo and ISEA, Nagoya; Transhuman - Entropy Gallery, SSSpear –17th Meridian, WRO Center, Wroclaw. more:
   http://fundamental.art.pl/

  Gil Kuno is an artist based in Tokyo and Los Angeles. Through experiments in the audio-visual and re-envisioning experiences common within everyday life, Gil’s aim is to push people away from paradigmatic thinking. He takes a whimsical approach in subverting common perception of reality. Exaggerated perception and derailed reality are central themes to his work. He has received recognition from Ars Electronica, Japan Media Arts Festival, Canon Digital Creators Contest, International Film Festival Rotterdam, Laforet Sound Museum, World Wide Video Festival, Timothy Leary, among others. His recent work, "Six String Sonics, The" ranked second place in a public survey held by the Japanese Government for "Top 100 Japanese Media Art Works". This resulted in an exhibit at Japan's largest contemporary art museum, The National Art Center, Tokyo. Gil has exhibited/performed at: Castillo de Rivoli (Italy), Museums Quartier Wien (Austria), The National Art Center Tokyo (Japan), The Hammer Museum (L.A.), Torrance Art Museum (L.A.), Fuji Rock Festival (Naeba, Japan), Laforet Harajuku (Tokyo), The Melkweg (Amsterdam), Schouwburg (Rotterdam), The Sprawl (London), Liquid Room (Tokyo), Womb (Tokyo), Milk (Tokyo), New Wight Gallery (L.A.), Code (Shinjuku, Tokyo), Core (Roppongi, Tokyo), Warp (Tokyo), Heaven’s Door (Tokyo), Rockets (Osaka), Loft (Tokyo), among others.
  http://www.unsound.com/

  Przemek Sanecki - an artist using different media - performance, video and software. He is inspired by biological, social systems and data processing technologies..
  http://www.youtube.com/watch?v=sGfRdhbpF8A&feature=youtu.be&a